Wij brengen u in beweging

Wieringen - Wieringermeer

Werkwijze

Intakegesprek
Door middel van het intakegesprek inventariseert de oefentherapeut uw klachten en/of problemen en wordt uw hulpvraag verhelderd. Daarna vindt er - indien nodig - een lichamelijk onderzoek plaats. Op basis van deze informatie wordt een individueel behandelplan op maat opgesteld.


Gedragsverandering

De kracht van de oefentherapie zit vooral in enerzijds het bewust worden van het houding- en bewegingspatroon en anderzijds in de bewustwording van de balans tussen lichaam en geest. Samen met uw oefentherapeut heeft u uw houding- en bewegingsgewoonten en gedrag vastgesteld. U zult merken dat u in het dagelijks leven steeds vaker de veranderingen toepast. Geleidelijk aan vindt er een gedragsverandering plaats, waardoor de klachten zullen verminderen, het functioneren verbetert en u beter in balans bent.


De volgende stap is oefenen

Stapsgewijs wordt u bewust gemaakt van uw houding, manier van bewegen en uw gedrag ten aanzien van bijvoorbeeld spanning.


Verwijzing

Denkt u dat oefentherapie voor u zinvol is? Praat erover met uw huisarts of specialist voor een eventuele verwijzing.

Hoe zit het met de vergoeding van oefentherapie Mensendieck in het huidige zorgstelsel?

Basisverzekering
De basisverzekering van de zorgverzekering vergoedt voor oefentherapie Cesar/Mensendieck het volgende:

  • voor jeugdigen t/m 17 jaar worden in totaal 18 behandelingen vergoed.
  • voor mensen met een chronische aandoening (van de VWS-lijst) worden alle behandelingen vergoed, behalve de eerste 21 behandelingen. Deze zult u zelf moeten betalen, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent.
  • Alle andere aandoeningen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekeringen
In de meeste gevallen wordt oefentherapie Mensendieck vergoed vanuit de aanvullende pakketten. De mate waarin behandelingen vergoed worden wordt bepaald door een aantal factoren:

  • het soort aanvullende pakket: de hoeveelheid behandelingen die vergoed worden is verschillend per pakket en per zorgverzekeraar (zie www.kiesbeter.nl)
  • uw eventuele eigen risico

Het eigen risico van € 375,00 wordt alleen toegepast op diensten uit de basisverzekering (uitgezonderd: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en hulpmiddelen die in bruikleen worden verstrekt) en niet op de aanvullende pakketten.